Δημιουργία Λογαριασμού Συνεργατών για το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΤΡΙΟΔΟΝ

Όνομα χρήστη: Μπορείτε να δώσετε από 6-16 λατινικούς χαρακτήρες και αριθμούς. Kαλό θα είναι να έχει κάποια σχέση με την επωνυμία σας. Π.χ. ένα ενδεικτικό όνομα χρήστη για το Φροντιστήριο "Άνοδος" θα ήταν front_anodos ή anod17 κτλ.

Κωδικός Χρήστη: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από 6-16 λατινικούς χαρακτήρες, αριθμούς και σύμβολα. Αυτός ο κωδικός είναι αυστηρά προσωπικός και δεν πρέπεινα γνωστοποιηθεί.

Email: Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου θα χρησιμοποιηθεί για ανάκτηση των κωδικών σε περίπτωση που τους ξεχάσετε καθώς και για την μεταξύ μας επικοινωνία.

 

 

τεστ επαγγελματικου προσανατολισμου ΤΡΙΟΔΟΝ